logo

Carlotta - the museum database

1992:415:1-25 :: fångstgrop, kokgrop, härd, boplats

Object description

Arjeplogs sn, Åsen. Fornminnesvårdsobjekt nr 116.

1. Skylt.

2-5. Fångstgropar.

6-7. Fördämningsvall för fisket.

8. Kokgrop.

9-12. Härdar, undersökta.

13-14. Fångstgrop.

15-16. Smallogava, stenåldersboplats.

17. Kokgrop.

18. Fångstgrop.

19. Härd.

20-22. Fångstgropar.

23. Fångstgrop och boplatsyta.

24. Boplatsyta, Rappasundet med stenåldersboplats vid vägbankens slut.

25. Boplatsyta.