logo

Carlotta - the museum database

1991:928:11-36 :: hembygdsgård, interiör, kök, skada, golv, ytterdörr, grund, kulturmiljövård, inventering

Object description

Edefors sn, Harads. Edefors hembygdsförening.

Regionalt kulturvårdsprojekt. Hembygdsföreningsinventering.

Mangårdsbyggnad/museum.

11-12. Interiör.

13-14. Föremål.

15-20. Interiör.

21-24. Svampangrepp.

25-32. Interiör.

33. Entré.

34-35. Gavel.

36. Fasad och grund.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.