logo

Carlotta - the museum database

1991:926:11A-25A :: hembygdsgård, mangårdsbyggnad, fönster, bod, tak, torv, husknut, takved, kulturmiljövård

Object description

Junosuando sn, Kangos. Kangos hembygdsförening.

Regionalt kulturvårdsprojekt. Hembygdsföreningsinventering.

11A. Mangårdsbyggnad/museum, förstukvist.

12A. Bod, knut.

13A. Mangårdsbyggnad, detalj.

14A. Mangårdsbyggnad, gavel.

15A. Kvarn.

16A. Mangårdsbyggnad, fasad.

17A. Bod, tak med torv.

18A-19A. Bod, helkluvor.

20A. Bod, näver.

21A. Torvtak.

22A-23A. Mangårdsbyggnad, gavelpanel och fönster.

24A. Mangårdsbyggnad, fasad, fönster med bleck.

25A. Nya plintar.