logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:2773:21-27 :: stenföremål, flinta, skrapa

Object description

Dokumentation av flinta från den arkeologiska undersökningen i Hietaniemi, Kyrkudden 1977.

F477, flinta, eggfragment av skrapa med retusch. Undersökningsområde H, läge: 998,70/123,82, nivå: -128.