logo

Carlotta - the museum database

1987:292:10-14 :: lösfynd, sten, slagg, metallföremål, spänne, hästskoformigt spänne

Object description

10-13. Makarna Stålnacke vid fyndplats, skrifter finns dnr 1662/87. Eldpåverkade stenar vid fyndplatsen. Kaarunasniemi. Dnr 1662/87.

13. Dito lokal fyndplats för stort slaggstycke (ute i vattnet).

14. Fyndplats, hästskoformat spänne. Markeras av mannen, jämför dnr 1698/87.

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.