logo

Carlotta - the museum database

bild

1987:56:10A-37A :: kulturmiljövård, dokumentation, fönster, räcke, trappa, innervägg, bostadshus, interiör, hall

Object description

Luleå stad. Kvarteret Skatan. Hus- och rumslittrering som används i beskrivningen syftar på byggnadshandlingar och situationsplaner som finns i Norrbottens museums arkiv.

11A-37A. Hus C.

11A. Hus C, rum 101.

12A. Hus C, fönster.

13A-20A. Hus C, rum 102.

21A-24A. Hus C, rum 201.

26A-31A. Hus C, rum 108.

32A-37A. Hus C, rum 109.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.