logo

Carlotta - the museum database

bild

1976:242:16A-21 :: bostadshus, enkelstuga, grund, knutlåda, uthus, kulturmiljövård, inventering

Object description

Nederluleå sn, Gäddvik. Bebyggelseinventering 1976.

Fastighetsbeteckning: Gäddvik 3:17.

  • accessionsnummer - föreställer (1)