logo

Carlotta - the museum database

bild

1985:523:12-37 :: kraftverksdamm, vattenkraftverk, bro, hängbro, bostadshus, järnvägsbro, laxtrappa, väg, strand

Object description

Piteå sn, Sikfors kraftverk.

12. Plats för nya kraftverket.

13-14. Vid nuvarande dammen.

15. Laxtrappan.

16. Vid dammen.

17-19. Trätuberna.

20-22. Vägen vid trätuberna.

23. Från hängbron mot dammen.

24. Kraftverket.

25. Hängbron och bostadshuset.

26. Bostadshus och tanken.

27-29. Stränderna nedanför kraftverket.

30. Kraftverket.

31-33. Vid dammen.

34-35. Laxtrappan.

36-37. Järnvägsbron.