logo

Carlotta - the museum database

bild

1985:489:0A-36A :: förskola, skola, nomadskola, skolutflykt, skohö, matrast

Object description

Kiruna stad. Norgevägen, ca 5 km från Kiruna.

Sameskolan och samiska förskolan. Utflykt för att hämta skohö.

Margareta Stenberg (Kiruna sameförening) demonstrerar.

0, 1A. Flatstarren skärs.

2A. Helena Kuhmunen (syster till elev).

3A-4A. Carina Sarri (förskollärare) och Anna Blind-Karlsson.

5A-6A. Flatstarr.

7A-11A. Matrast.

12A-24A. Starren slås mjuk mot stenar.

25A-36A. Margareta Stenberg visar flätningen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.