logo

Carlotta - the museum database

bild

1985:472:18-34 :: gruvlämning, bebyggelselämning, fjäll

Object description

Jukkasjärvi sn, Sjangeli. F.d. koppargruva.

18. Stig Granström, Skogsvårdsstyrelsen, till vänster, John ? i mitten och Sten Wikström, Länsstyrelsen, till höger.

21-26. Stenhuset.

27. Södra stenhuset, södra gaveln.

28-34. Södra stenhuset.