logo

Carlotta - the museum database

1985:425:31-36 :: kavelbro, koja

Object description

Arvidsjaurs sn.

31-35. Kavelbro 400 m nordost om Välbronorvägen, intill skogsvägen österut från Svannäs.

36. Kavelbro, kojan norr om bron, på andra sidan vägen.

  • Data elements