logo

Carlotta - the museum database

1985:135:21-30 :: mangårdsbyggnad, förstukvist, ladugård, sommarstuga, gårdsmiljö, kulturmiljövård, inventering

Object description

Älvsby sn, Korsträsk. Fastighetsbeteckning: Heden 1:15.

21. Bostadshus från norr.

22. Detalj av bron på bostadshuset från norr.

23. Bostadshus från väster.

24. Bostadshus från sydväst.

25. Bostadshus från söder.

26. Bostadshus från sydost.

27. Ladugård från sydost.

28. Sommarstuga från sydväst.

29. Sommarstuga från nordväst.

30. Översikt från nordost.