logo

Carlotta - the museum database

1985:117:0-36 :: fiskarstuga, eldstad, bjälklag, dörr, fönster, interiör, kammare, fasad, syll, bod, restaurering

Object description

Piteå stad. Vargön, Laxskär.

36, 0-12. Rester av spis i kammaren.

13-16. Golvbjälklaget.

17. Igensatt dörr i sydväggens kammare.

18. Fönstret på norrväggen.

19. Kammaren.

20. Norrfasaden.

21-25. Ostfasaden med omfattande rötangrepp.

26. Sydfasaden med igensatt dörr.

28-33. Byte av syllstock vid ingången till boden.

34-35. Spisen i kammaren.

  • Data elements

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.