logo

Carlotta - the museum database

bild

1984:511:0-9 :: järnvägsstation, interiör, ställverk, bostadshus, uthus, kulturmiljövård, inventering

Object description

Edefors sn, Gransjö järnvägsstation.

0. Del av fd lastlokal (godsmottagning) från öster.

1. Del av fd lastlokal (godsmottagning) från söder.

2. Fd expeditionen, delvis utriven, från sydost.

3. Väntsal, från norr.

4. Fd expeditionen, från öster.

5. Ställverk intill, från öster.

6. Uthus, från öster.

7. Bostadshus, tillhör SJ, öde, från nordväst.

8. Bostadshus, tillhör SJ, öde, från sydväst.

9. Bostadshus, tillhör SJ, öde, från öster.