logo

Carlotta - the museum database

bild

1984:451:30A-37 :: bostadshus, koja, ladugård, porträtt, man, vattenreglering, kulturhistoria, dokumentation

Object description

Arjeplogs sn, Lillviken. Fotodatum: 1984-08-20 - 1984-08-23.

30A. Lillviken. Gerhard Burmans koja.

31A. Boningshus.

32A. Ladugård.

33A-37A. Gerhard Burman, Arjeplog, som arbetar med röjningen av Sädvajaures

stränder.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.