logo

Carlotta - the museum database

bild

1984:216B:11-15 :: ladugård, lusthus, husknut, kulturmiljövård, inventering

Object description

Byggnadsinventering Ersnäs. Inventering: Christina Karlenby.

Nederluleå sn, Ersnäs. Fastighetsbeteckning: Ersnäs 1:18.

11. Ladugården från söder.

12. Ladugårdens nordvästra hörn. Laxade knutar med hak.

13. "Lusthuset" strax väster om boningshuset på Ersnäs 1:28.

14-15. Ladugården från nordväst.