logo

Carlotta - the museum database

bild

1983:666:30-32 :: affärshus, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Kiruna stad. Stadsdelen "Sibirien". Hösten 1983.

Dokumentation före rivning. Affären Silfwerbrands.

30. Södra gaveln.

31. Östra gaveln.

32. Norra gaveln.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.