logo

Carlotta - the museum database

1983:276:1-10 :: masugn, kanallämning, rostgrop

Object description

Junosuando sn, Tornefors.

1. Junosuando sn, Tornefors. Fornvårdsobjekt nr 69.

2. Eldplatsen.

3. Rostgrop (?).

4. Vy över del av området.

5. Masugnsruinen.

6. Kanalen.

7. Vy över del av området.

8. Grop.

9-10. Vy över del av området.