logo

Carlotta - the museum database

1982:1430:1-11 :: brukslämning, kanallämning

Object description

Övertorneå sn, Svanstein.

1. Skylt: Svansteins bruk. Fornminnesvårdsobjekt nr 64.

2-3. Svansteins bruk: Vy över vårdområde.

4. Sidokanal.

5-9. Del av vårdområde.

10. Vy över vårdområde.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.