logo

Carlotta - the museum database

bild

1982:642:31A-34 :: bostadshus, parstuga, kulturmiljövård, inventering

Object description

Nederkalix sn, Kalix.

Byggnadsinventering inför centrumplanering av Kalix tätort.

Stadsäga 444.

  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.