logo

Carlotta - the museum database

bild

1982:570:1-12 :: bebyggelselämning, gruvhål, gruvlämning, husgrund

Object description

Arjeplogs sn, Silpatjåkko.

1. Utsikt mot gruvfältet från toppen.

2. Hedvigsgruvan från norr.

3-4. Hedvigs- och Regeringsgruvan från norr.

5. Hedvigsgruvan från SSV.

6. Hedvigsgruvan från söder.

7. Båda gruvorna från norr.

8. Regeringsgruvan med uppfodringsverk från norr.

9. Carlsgruvan från söder.

10. Carlsgruvan från väster.

11. Husgrunden från väster.

12. Stenkammaren från nordväst.