logo

Carlotta - the museum database

bild

1981:1133:2-37 :: bebyggelselämning, husgrund, bakugn, kallkälla, stig, bro

Object description

Jukkasjärvi sn, Tornehamn.

Rallarsamhälle. Fornvårdsobjekt nr 68.

2. Skylt: Tornehamn. Rallarsamhälle. Fornvårdsobjekt nr 68.

3. Tornehamn: Skylt, sjukstugan (19).

4-8. Sjukstugan (19).

9. Skylt, stall (15).

10-12. Stall (15).

13. Skylt, Lans' barack (18).

14-15. Lans' barack (18).

16. Skylt, barack (13).

17-19. Barack (13).

20-22. Kallkälla (12).

23. Brofäste (10).

24-25. Brofäste och stig (10).

26. Barackgrund (10).

27-28. Vilplatsen mellan kyrkogården och järnvägen (3).

29-30. Ugn för "brödgräddning" (10).

31. Del av husgrund (10).

32-37. Husgrundsområde (10).

  • accessionsnummer - föreställer (1)