logo

Carlotta - the museum database

bild

1978:2043:1-18 :: bastu, hyttruin, sågverk, spång, källare, kulturmiljövård, dammanläggning

Object description

Arjeplogs sn, Adolfström.

Fornvårdsobjekt 41.

2-4. Lämningar inne i fjällbjörkskogen innan vård utförts.

5-7. Sly och omkullfallna björkar utmed jokken och fornlämningar.

8. Bild av den nyrestaurerade bastun och bråte i jokken.

9. Rester i anslutning till hyttan.

10. Bild av det nyrestaurerade sågverket, i bakgrunden resterna från

hyttan.

11. Bild av den nyrestaurerade dammen och vattenrännan som leder

till sågverket.

12-13. Lämningar i anslutning till hyttan.

14-16. Lövuppslag vid lämningar.

17. Spång inom fornvårdsobjektet.

18. Till vänster i bilden, del av iskällare. Byggnaden till höger visar det

nyrestaurerade sågverket med minivattenhjul och slipsten.

accessionsnummer - fotografi
1978:2043:1-18
klassifikation OCM
172; 343; 302; 313; 491; 328; 376
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Arjeplogs kommun
socken - avbildad
Arjeplogs socken
by - avbildad
Adolfström
personnamn - fotograf
HåkanssMFoto
företagsnamn - rättighetsinnehavare
Norrbotmuseum; RiksantSthlm; Länsstyrelsen Norrbotten
motivkategori
uthus; fornlämningar; träindustri
motivord
bastu; hyttruin; sågverk; spång; källare; kulturmiljövård; dammanläggning
tid - fotografering
1978
bildbeskrivning

Arjeplogs sn, Adolfström.

Fornvårdsobjekt 41.

2-4. Lämningar inne i fjällbjörkskogen innan vård utförts.

5-7. Sly och omkullfallna björkar utmed jokken och fornlämningar.

8. Bild av den nyrestaurerade bastun och bråte i jokken.

9. Rester i anslutning till hyttan.

10. Bild av det nyrestaurerade sågverket, i bakgrunden resterna från

hyttan.

11. Bild av den nyrestaurerade dammen och vattenrännan som leder

till sågverket.

12-13. Lämningar i anslutning till hyttan.

14-16. Lövuppslag vid lämningar.

17. Spång inom fornvårdsobjektet.

18. Till vänster i bilden, del av iskällare. Byggnaden till höger visar det

nyrestaurerade sågverket med minivattenhjul och slipsten.

material - bildbärare
Film svart/vit 24x36