logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:2159:3-32 :: arkeologi, undersökning, gruvlämning, hyttlämning

Object description

Jukkasjärvi sn, Sevojoki 1:1.

Pahtavaara gruva och Leppäkoski hytta.

3. Pahtavaara. Profil genom A3.

4. Utblick från husgrundsplatsen.

5. Leppäkoski, hyttområdet. Materialtäkt.

6. Leppäkoski, hyttområdet.

7. Leppäkoski, hyttområdet.

8. ?

9. Grustäkt.

10. Grustäkt.

11. Vändrost.

12. Vändrost.

13. Hyttområdet vid Leppäkoski.

14. Leppäkoski.

15. Förträngningen i bäcken.

16. Slagghög.

17. Kvartsstenar.

18. Slagghög.

19. Håla i timmerkista vid bäcken.

20. ?

21. Dammkonstruktion av sten.

22. Kolupplag.

23. Hästskoformad stenvall. Smedja?

24. Hästskoformad stenvall. Smedja?

25. Sulugnen.

26. Sulugnen.

27. Sulugnen.

28. Kojgrund nära Leppäkoski.

29. Kojgrund nära Leppäkoski.

30. Kojgrund nära Leppäkoski.

31. Kojgrund nära Leppäkoski.

32. Kojgrund nära Leppäkoski.

  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.