logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:2158:3A-36 :: arkeologi, undersökning, gruvlämning, gruvhål

Object description

Jukkasjärvi sn, Sevojoki 1:1. Arkeologisk undersökning. Fornvård.

Pahtavaara gruva och Leppäkoski hytta.

3A. Pahtavaara. Provschakt genom A3 från öster.

4A. Pahtavaara. Provschakt genom A3 från väster.

5A. Pahtavaara A2 från nordväst.

6A. Pahtavaara A2 från nordost.

7A. Pahtavaara A2 från sydost.

8A. Pahtavaara A2 från sydväst.

9A. Pahtavaara A2 från söder.

10A. Pahtavaara A4 från norr.

11A. Pahtavaara A4 från väster.

12A. Pahtavaara A4 från öster.

13A. Pahtavaara A4 från sydost.

14A. Pahtavaara.

15A . Pahtavaara A7.

16A. Pahtavaara A6.

17A. Pahtavaara. Spisrösen A1.

18A. Pahtavaara. Spisrösen A1.

19A. Pahtavaara. A5. Jordkällare från nordväst.

20A. Pahtavaara. A5. Jordkällare från nordost.

21A. Pahtavaara. A5. Jordkällare från sydost.

22A. Pahtavaara. A5. Jordkällare från sydväst.

23. Pahtavaara. A5. Jordkällare från väster.

24. Pahtavaara. Gruva med omgivningar.

25-34. Pahtavaara. Gruva med omgivningar.

35A. Pahtavaara. Profil 4 genom A3.

36A. Pahtavaara. Profil 4 genom A3.

  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.