logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:1616:26-37 :: mangårdsbyggnad, bagarstuga, ladugård, uthus, trädgård, kulturmiljövård, inventering

Object description

Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman.

Luleå kommun.

Nederluleå sn, Långnäs. Fastighetsbeteckning: Långnäs 19:1

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.