logo

Carlotta - the museum database

1977:1245:2A-27A :: mangårdsbyggnad, gårdsmiljö, gårdsplan, uthus, härbre, båtlänning, kulturmiljövård, inventering

Object description

Områdesanalys 77.

Haparanda kn, Karl Gustavs sn, Korpikylä. Fastighetsbeteckning: Suo 13:1.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.