logo

Carlotta - the museum database

1974:211:1-10 :: sjöbod, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Byggnadsdokumentation. Nederkalix sn, Ryssbält. Sjöbodar.

1-2. Norra sjöboden, östra fasaden, från öster.

3-4. Norra sjöboden översikt från nordnordost.

5. Norra sjöboden, norra fasaden från norr.

7. Södra sjöboden från nordost.

9. Norra sjöboden från öster.

10. Södra sjöboden från öster.