logo

Carlotta - the museum database

1974:271:2-37 :: arkeologi, undersökning, marknadsplats

Object description
Arkeologisk utgrävning.
Object description

Arkeologisk undersökning på Kyrkudden.

2-8 Uppgifter saknas

9 A4 efter framrensning, från NV

10 A4 efter framrensning, från NO

11 A4 efter framrensning, från OSO

12-13 Uppgifter saknas

14 A4 efter framrensning, från S

15 A4 efter framrensning, från N

16-20 A4 efter framrensning, från S

21-29 A1 efter ytterligare framrensning, från olika håll

30-32 A1 efter ytterligare framrensning, från SSV

33-37 A1 efter ytterligare framrensning, från olika håll

  • Data elements