logo

Carlotta - the museum database

1974:264:6-12 :: arkeologi, undersökning, fångstgrop

Object description

Arvidsjaur sn, Skuttejaure. Arkeologisk undersökning 1974. RAÄ 59/NA 222:1.

6. Fångstgrop före undersökning. Översikt mot sydväst.

7. Före undersökning mot söder.

8. Före undersökning mot väster.

9. Före undersökning mot väster. Med Herbert Wigenstam.

10. Arbetsbild efter avtorvning. Mot sydväst.

11. Urlakningsskiktet bortskrapat. Mot söder.

12. Urlakningsskiktet bortskrapat. Mot sydväst.

accessionsnummer - fotografi
1974:264:6-12
klassifikation OCM
172; 219
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Arvidsjaurs kommun
socken - avbildad
Arvidsjaurs socken
plats - avbildad
Skuttejaure
personnamn - avbildad
WigenstamHNyåker
personnamn - fotograf
CederlöMBFoto
motivkategori
fornlämningar
motivord
arkeologi; undersökning; fångstgrop
tid - fotografering
1974
bildbeskrivning

Arvidsjaur sn, Skuttejaure. Arkeologisk undersökning 1974. RAÄ 59/NA 222:1.

6. Fångstgrop före undersökning. Översikt mot sydväst.

7. Före undersökning mot söder.

8. Före undersökning mot väster.

9. Före undersökning mot väster. Med Herbert Wigenstam.

10. Arbetsbild efter avtorvning. Mot sydväst.

11. Urlakningsskiktet bortskrapat. Mot söder.

12. Urlakningsskiktet bortskrapat. Mot sydväst.

material - bildbärare
Film svart/vit 6x6