logo

Carlotta - the museum database

1974:77:1-28 :: rådhus, fasad, ombyggnad, kiosk, dokumentation

Object description

Rådhuset vid torget under ombyggnad 1974.

1-3 Den avkapade längan efter Kyrkbrogatan

4-11 Detaljer av fasaden mot Kyrkbrogatan med lovande text

12-28 Torgfasadens texter som för att hindra vandalisering talar om att huset ska renoveras.

  • Data elements