logo

Carlotta - the museum database

1973:566:1-12 :: arkeologi, undersökning, härd

Object description

Arkeologisk undersökning 1973 vid Gamla Mattaurälven, Allmänningsskogen 1:1.

1. Anläggning 1. Härden framrensad, från norr. Stående fotograf.

2. Anläggning 1. Härden framrensad, från söder. Stående fotograf.

3. Anläggning 2. Härden framrensad, från öster. Stående fotograf.

4. Anläggning 2. Härden framrensad, från väster. Stående fotograf.

5. Anläggning 2. Härden framrensad, från norr. Stående fotograf.

6. Anläggning 2. Härden framrensad, från söder. Stående fotograf.

7. Anläggning 1. Härden framrensad, från öster. Sittande fotograf.

8. Anläggning 1. Härden framrensad, från väster. Sittande fotograf.

9. Anläggning 1. Härden framrensad, från norr. Sittande fotograf.

10. Anläggning 1. Härden framrensad, från söder. Sittande fotograf.

11. Anläggning 2. Härden framrensad, från öster. Sittande fotograf.

12. Anläggning 2. Härden framrensad, från väster. Sittande fotograf.

accessionsnummer - fotografi
1973:566:1-12
klassifikation OCM
172; 219
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Arjeplogs kommun
socken - avbildad
Arjeplogs socken
fastighetsbeteckning - avbildad
Allmänningsskogen 1:1
personnamn - fotograf
WallersTLuleå
motivkategori
museer; fornlämningar
motivord
arkeologi; undersökning; härd
tid - fotografering
1973
bildbeskrivning

Arkeologisk undersökning 1973 vid Gamla Mattaurälven, Allmänningsskogen 1:1.

1. Anläggning 1. Härden framrensad, från norr. Stående fotograf.

2. Anläggning 1. Härden framrensad, från söder. Stående fotograf.

3. Anläggning 2. Härden framrensad, från öster. Stående fotograf.

4. Anläggning 2. Härden framrensad, från väster. Stående fotograf.

5. Anläggning 2. Härden framrensad, från norr. Stående fotograf.

6. Anläggning 2. Härden framrensad, från söder. Stående fotograf.

7. Anläggning 1. Härden framrensad, från öster. Sittande fotograf.

8. Anläggning 1. Härden framrensad, från väster. Sittande fotograf.

9. Anläggning 1. Härden framrensad, från norr. Sittande fotograf.

10. Anläggning 1. Härden framrensad, från söder. Sittande fotograf.

11. Anläggning 2. Härden framrensad, från öster. Sittande fotograf.

12. Anläggning 2. Härden framrensad, från väster. Sittande fotograf.

material - bildbärare
Film svart/vit 6x6