logo

Carlotta - the museum database

1973:559:2-12 :: arkeologi, undersökning, härd

Object description

Arkeologisk undersökning 1973 vid Gamla Mattaurälven, Allmänningsskogen 1:1.

2-3. Anläggning 1. Kvadraterna I och III, från söder.

4. Anläggning 1. Kvadraterna I och III, från norr.

5. Anläggning 1. Kvadraterna II och IV, från norr.

6. Anläggning 1. Kvadraterna I och II, från väster.

7. Anläggning 1. Kvadraterna I och II, från öster.

8. Anläggning 1. Kvadraterna III och IV, från öster.

9. Anläggning 1. Kvadraterna III och IV, från väster.

10. Anläggning 1. Härden från öster. Sittande fotograf.

11. Anläggning 1. Härden från väster. Sittande fotograf.

12. Anläggning 1. Härden före undersökning. Kvadraterna I-IV undersökta, från söder.

accessionsnummer - fotografi
1973:559:2-12
klassifikation OCM
172; 219
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Arjeplogs kommun
socken - avbildad
Arjeplogs socken
fastighetsbeteckning - avbildad
Allmänningsskogen 1:1
personnamn - fotograf
Wallerström, Thomas, Luleå
motivkategori
museer; fornlämningar
motivord
arkeologi; undersökning; härd
tid - fotografering
1973
bildbeskrivning

Arkeologisk undersökning 1973 vid Gamla Mattaurälven, Allmänningsskogen 1:1.

2-3. Anläggning 1. Kvadraterna I och III, från söder.

4. Anläggning 1. Kvadraterna I och III, från norr.

5. Anläggning 1. Kvadraterna II och IV, från norr.

6. Anläggning 1. Kvadraterna I och II, från väster.

7. Anläggning 1. Kvadraterna I och II, från öster.

8. Anläggning 1. Kvadraterna III och IV, från öster.

9. Anläggning 1. Kvadraterna III och IV, från väster.

10. Anläggning 1. Härden från öster. Sittande fotograf.

11. Anläggning 1. Härden från väster. Sittande fotograf.

12. Anläggning 1. Härden före undersökning. Kvadraterna I-IV undersökta, från söder.

material - bildbärare
Film svart/vit 6x6

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.