logo

Carlotta - the museum database

1973:290:1-37 :: bostadshus, bagarstuga, lada, ladugård, schablonmåleri, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Råneå socken. Orrbyn eller Årbyn. Före detta Sundkvists gård (ev Sundbergs). Den enda bevarade gården på Sundbergsholmen i Råneälven.

2-5. Härbre.

6-12. Ladugård.

13. Huvudbyggnaden och bagarstuga.

14-21. Ladugård.

22. Boningshus, tröskloge och bagarstuga.

23-35. Gårdsmiljön.

36-37. Schablonmålsde väggmönster i salen. Jämför Norrbottens museuns mönster vågen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.