logo

Carlotta - the museum database

1973:170:1-37 :: rivning, timring, takås, loge, långloge, härbre, ladugård, stenfot, dörr, kulturmiljövård

Object description

Piteå Landsförsamling, Roknäs 13:1 ? Persgården.

1-10. Rivningeng av Persgårdens långloge vilken avser att flyttas till friluftsmuseet i Gammelstad.

11-17. Logdörr på Persgårdens ladugård.

18. Daterad stock i långlogen.

19-30. Två häbren på Persgården i Roknäs.

31. Interiör långlogen.

32-36. Byggnadsingenjör Erik Stenudd vid Norrbottens museum, medan han mäter upp långlogen på Persgården i Roknäs.