logo

Carlotta - the museum database

1972:13:3-37 :: bagarstuga, interiör, eldstad, bakugn, förstuga, listverk, dörrhandtag, ytterdörr, ringklocka

Object description

Dokumentation av Gahms bagarstuga i Nederkalix sn, Kamlunge, avsedd att flytta till Englundsgården i Kalix.

3-4. Spiskupan i köket, undersidan.

5-21. Förstuga och ytterdörr.

22-37. Bagarstuga med bakugn.