logo

Carlotta - the museum database

1969:168:4-12 :: arkeologi, undersökning, bebyggelselämning

Object description

Arkeologisk undersökning 1969. Piteå sn, Öjebyn.

4. Rasmassor mellan P4 och P5.

5. Rasmassor mellan P4 och P5 från öster.

6. Rasmassor mellan P4 och P5 från söder.

7. Rasmassor mellan P4 och P5 från östra delen.

8. KG:s kant mot K4 och K5, västra delen.

9. Två målade bräder i K1.

10. M från nordost.

11. M från sydväst.

12. K2-K3 profiler från söder.