logo

Carlotta - the museum database

1964:58:1-12 :: kulturhistoria, dokumentation, jordbruksbebyggelse, mangårdsbyggnad, bagarstuga, härbre, lada, bod

Object description

Nutidsdokumentation 1963-1964. Nederluleå sn, Hindersön. Skatan.

Fastighetsbeteckning: Hindersön 8:1. Ägare: Helge Backman. (Backmännens hemgård).

1. Bildbeskrivning saknas.

2. Bagarstugan, gaveln mot vägen, från sydost.

3. Mangården med förstuga, från öster.

4. Bagarstugan från sydväst.

5. Härbret från nordväst. I bakgrunden garaget vid vägen.

6-7. Lada och redskapsbod.

8. Mangården från nordväst. Till vänster bagarstugan och till höger härbret och ladugården.

9. Lada bakom ladugården.

10. Härbret med inbyggd överkragning från norr.

11. Ladugårdslänga och dass från öster.

12. Bagarstugan, detalj dörren.

accessionsnummer - fotografi
1964:58:1-12
klassifikation OCM
241; 361; 342; 343; 355; 219
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Luleå kommun
socken - avbildad
Nederluleå socken
plats - avbildad
Hindersön
fastighetsbeteckning - avbildad
Hindersön 8:1
personnamn - fotograf
IsakssoBStockholm
företagsnamn - rättighetsinnehavare
Norrbotmuseum
motivkategori
bebyggelse; bostäder; uthus
motivord
kulturhistoria; dokumentation; jordbruksbebyggelse; mangårdsbyggnad; bagarstuga; härbre; lada; bod
tid - fotografering
1963-1964
bildbeskrivning

Nutidsdokumentation 1963-1964. Nederluleå sn, Hindersön. Skatan.

Fastighetsbeteckning: Hindersön 8:1. Ägare: Helge Backman. (Backmännens hemgård).

1. Bildbeskrivning saknas.

2. Bagarstugan, gaveln mot vägen, från sydost.

3. Mangården med förstuga, från öster.

4. Bagarstugan från sydväst.

5. Härbret från nordväst. I bakgrunden garaget vid vägen.

6-7. Lada och redskapsbod.

8. Mangården från nordväst. Till vänster bagarstugan och till höger härbret och ladugården.

9. Lada bakom ladugården.

10. Härbret med inbyggd överkragning från norr.

11. Ladugårdslänga och dass från öster.

12. Bagarstugan, detalj dörren.

material - bildbärare
Film svart/vit 6x6