logo

Carlotta - the museum database

1964:56:8-12 :: kulturhistoria, dokumentation, uthus, mangårdsbyggnad, bagarstuga, gårdsmiljö

Object description

Nutidsdokumentation 1964. Nederluleå sn, Hindersön. Skatan.

Fastighetsbeteckning: Hindersön 1:29. Ägare: Axel Johansson.

8. Uthuslänga.

9. Utsikt från uthuslängan mot viken och sjöbodan.

10. I förgrunden bagarstugan, i fonden mangården, även den bara sommarbostad.

11. Framsidan av bagarstugan.

12. Bagarstuga, tillbyggd för sonens familj - sommarbostad.