logo

Carlotta - the museum database

bild

1964:9:6 :: kulturhistoria, dokumentation, bagarstuga

Object description

Nutidsdokumentation 1963-1964. Nederluleå sn, Hindersön.

Fastighetsbeteckning: Hindersön 1:21. Ägare: Agnar Öhman.

Bagarstugulängan, närmast stallet, från söder.

  • accessionsnummer - föreställer (1)