logo

Carlotta - the museum database

bild

S 18:34 :: körren, släde, påsk, bostadshus, ladugård

Object description

Kyrkhelg i Kautokeino i Finnmarks fylke, Norge. Påsken 1951.

I bakgrunden ladugård och boningshus för kyrkoherde Harr, vilkens maka räddade kyrksilvret 1945.