logo

Carlotta - the museum database

L 2:5-7 :: härbre, loge, rundloge, mangårdsbyggnad, sommarstuga, fönster, dubbelbod, gårdsmiljö, gästgivargård

Object description

Norrfjärdens sn, Rosvik. Fotodokumentation av bostäder och uthus.

L 2:5 Mangårdsbyggnad, fönster på norra gaveln. Ägare: Helmer Sandberg, Rosvik.

L 2:6 Mangårdsbyggnad från nordost. Ägare: Helmer Sandberg, Rosvik.

L 2:7 Gårdsplan från söder. Ägare: Helmer Sandberg, Rosvik.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.