logo

Carlotta - the museum database

L 7:11-12 :: ödegård

Object description

Norrfjärdens sn. Fotodokumentation av bostäder och uthus.

L 7:11. Gårdsgrupp från väster. Ödegård.

L 7:12. Gårdsgrupp från söder. Ödegård.