logo

Carlotta - the museum database

bild

E 652 :: jordbruksbebyggelse, mangårdsbyggnad

Object description
Mella, Huhtasaari, gård väster om landsvägen, söder om avtagsvägen mot Ylinen och Rantajärvi, enligt Carl-Uno Hanno. Manbyggnaden har endast gaveln åt vägen rödfärgad, övriga väggar mörka utan färg.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.