logo

Carlotta - the museum database

bild

E 467 :: rågångssten

Object description
Rågångssten norr om Vitåfjärden, strax söder om landsvägen.
  • accessionsnummer - föreställer (1)