logo

Carlotta - the museum database

bild

H 775 :: mangårdsbyggnad, ödegård

Object description
Thomasgårdens manbyggnad från vägen. Den står numera (1942) öde, sedan hemmanet delats mellan arvingar.
  • accessionsnummer - föreställer (1)