logo

Carlotta - the museum database

bild

1993:43 :: transport, häst, gröda, foderväxt, seldon, höskrinda

Object description
Hötransport med hästen Sara vintern 1960. I höskrindan sitter Anton Henriksson, född 1900 och dottersonen Anders Lidhammar, född 1953, Tärendö.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.