logo

Carlotta - the museum database

L 4:7-9 :: mangårdsbyggnad, härbre, bagarstuga, svängel

Object description

Norrfjärdens sn, Trundön. Fotodokumentation av jordbruksbebyggelse. Gårdsägare: Gunnar Bergstedt, Trundön.

L 4:7. Bagarstuga, fähus m.m från öster.

L 4:8. Bagarstuga och mangårdsbyggnad från väster.

L 4:9. Mangårdsbyggnad och härbre från söder.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.