logo

Carlotta - the museum database

bild

C 11 :: vy, vattendrag, brygga

Object description
Utsikt från norra älvbrinken mot sydost. Lilla Lule älv mellan Mattisudden och Smeds. I bakgrunden Linavaares båda toppar. Nedanför ligger gårdarna i Smeds. I förgrunden snedbrygga ned mot älven på timrade kar.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.