logo

Carlotta - the museum database

bild

E 187 :: grav, miljöbild

Object description

Kvarngården. Sangishögen före restaureringen 1937.

"Sangishögen. Gravhögar av denna typ är vanliga i främst Mälardalslandskapen men även i Götaland och södra Norrland. De sätts i samband med jordbruksbebyggelse under järnåldern (500 f Kr - 1100 e Kr), främst yngre järnåldern (500 e Kr - 1100 e Kr). Mycket ovanlig gravtyp i Norr- och Västerbotten och således inte alls representativ för fornlämningsbeståndet i norra Sverige."

Källa: Klang, L. "Den nya fornminnesinventeringen och den "nya" forntiden i Norrbottens kustkommuner.", Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1987 - Arkeologi. (Luleå 1987) sid 35.

"En av länets "vikingagravar" ligger vid Sangis i Nederkalix socken. Där hittades ett svärd och en sköldbuckla, gåvor som en okänd man fick med sig i graven vid tiden runt 800 e.Kr."

Källa: Lundholm, K. Från stentid till järntid. (Luleå 1973) sid 25.

accessionsnummer - fotografi
E 187
klassifikation OCM
172; 764
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Kalix kommun
socken - avbildad
Nederkalix socken
by - avbildad
Sangis
personnamn - fotograf
Odencrants, Reinhold (1903-1961), Luleå
företagsnamn - rättighetsinnehavare
Norrbottens museum
motivkategori
fornlämningar
motivord
grav; miljöbild
tid - fotografering
1937
bildbeskrivning

Kvarngården. Sangishögen före restaureringen 1937.

"Sangishögen. Gravhögar av denna typ är vanliga i främst Mälardalslandskapen men även i Götaland och södra Norrland. De sätts i samband med jordbruksbebyggelse under järnåldern (500 f Kr - 1100 e Kr), främst yngre järnåldern (500 e Kr - 1100 e Kr). Mycket ovanlig gravtyp i Norr- och Västerbotten och således inte alls representativ för fornlämningsbeståndet i norra Sverige."

Källa: Klang, L. "Den nya fornminnesinventeringen och den "nya" forntiden i Norrbottens kustkommuner.", Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1987 - Arkeologi. (Luleå 1987) sid 35.

"En av länets "vikingagravar" ligger vid Sangis i Nederkalix socken. Där hittades ett svärd och en sköldbuckla, gåvor som en okänd man fick med sig i graven vid tiden runt 800 e.Kr."

Källa: Lundholm, K. Från stentid till järntid. (Luleå 1973) sid 25.

material - bildbärare
glasplåt; Filmrepro 5x8

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.